STC Mark & Grund – Alla våra snöskottare har utbildning med Skotta Säkert och Fallskydd!

VI UTFÖR TAKSKOTTNING OCH ISTAPPSBORTTAGNING!

Innan vi påbörjar ett arbete utför vi alltid en riskanalys. Det finns alltid en person som är vakt nedanför huset när vi är på taket och jobbar, som en säkerhetsåtgärd. Vi ordnar material för avspärrning med väl synliga varningar för fotgängare och parkerade fordon. Skulle det hända en olycka ger vår försäkring heltäckande skydd.

Vi utför snöskottning på både tak och mark samt borttagning av istappar från fastighets- och industritak. Vår personal arbetar alltid med säkerhetsutrustning och enligt gällande säkerhetsföreskrifter. Av oss får du personlig service och skräddarsydda lösningar.

Alla våra snöskottare har gått utbildning via Skotta Säkert och Fallskyddsutbildning.

Vi lämnar kostnadsfri offert!

Fyll i ditt namn, telefonnummer och e-post så återkommer vi till dig inom 24 timmar!